Folkmusik

Folkmusik är en typ av musik som funnit i alla tider och utvecklats bland människor. Man kan säga att den kommer från traditioner, hundratals års av liv och erfarenheter. Det är en musik som ägs av ingen samtidigt som den ägs av alla. Det är svårt att säga exakt hur gammal folkmusiken är eftersom det har nästan alltid funnits någon typ av visor som människor sjungit i olika situationer. Själva termen ”folkmusik” kom dock till på 1700-talet.

I Sverige samt Norden räknas musiken som spelmän spelade som folkmusik. Det innebär att när vi tänker på vad folkmusik är idag leder tankarna många gånger till dragspel och fioler. Visor, kulning och locklåtar av olika slag räknas dock också som en typ av folkmusik. Vissa av låtarna inom dessa kategorier användes bland annat som ett sätt att locka in djuren vid slutet av dagen medan andra användes som ett sätt att sysselsätta arbetare samtidigt som de utförde sina uppgifter.

Det gemensamma med folkmusiken över hela världen är att den kommer från själva folket. Det gäller allt från populära visor, till låtar som sjungs vid högtider och även den musiken som går att koppla till olika arbetssysslor.