Pop

Pop, eller popmusik, är ett begrepp inom musiken som används sedan 1920-talet. På den tiden användes det för att beskriva populärmusik men har allt eftersom utvecklats. Det var under 1950-talet som pop började användas som ett sätt att beskriva en musikgenre inom populärmusiken.

Det var Storbritannien, framförallt London, som blev centrum för popmusiken. Den musiken ansågs nämligen vara mindre rebellisk jämfört med rockmusiken som var som störst i USA under samma tid. De båda musikstilarna räknades dock under samma pop genre fram till 60-talet då man började skilja på rock och pop.

Den musiken som började identifieras som pop var låtar som handlade om dans och kärlek istället för politik. Några välkända popgrupper som uppstod på 1960-talet var The Animals, The Beatles och The Monkees. Några modernare artister inom genren är Britney Spears, Madonna och Kelly Clarkson.

Genren har allt eftersom utvecklats och idag finns det flera poplåtar som kombinerats med andra genrer, till exempel punkpop och tuggummipop. Dock var dessa musikstilar som störst på 1990-talet. Det är dessutom inte ovanligt för personer att kalla musiken som hörs på radio för popmusik även om det spelas en blandning med genrer.