Pop

Pop, eller popmusik, är ett begrepp inom musiken som används sedan 1920-talet. På den tiden användes det för att beskriva populärmusik men har allt eftersom utvecklats. Det var under 1950-talet som pop började användas som ett sätt att beskriva en musikgenre inom populärmusiken. Det var […]

R&B

R&B, eller Rhythm and Blues, är en typ av populärmusik. Den uppstod först på 1940-talet i Chicago och beskrivs som en populärmusik med afroamerikanskt ursprung. Från början använder termen R&B främst av skivbolag för att beskriva de inspelningar som afroamerikaner gjorde. Men allt eftersom har […]