Världsmusik

Världsmusik är ett begrepp som används sedan 60-talet. Det är ett sätt att beskriva musik som blir känd över ett stort geografiskt område, och inte en

Folkmusik

Folkmusik är en typ av musik som funnit i alla tider och utvecklats bland människor. Man kan säga att den kommer från traditioner, hundratals års av l