Världsmusik

Världsmusik är ett begrepp som används sedan 60-talet. Det är ett sätt att beskriva musik som blir känd över ett stort geografiskt område, och inte endast i området där musiken skapades. Trots att begreppet inte är särskilt gammalt har världsmusiken funnits betydligt längre än själva begreppet.

Kort om världsmusik

Man kan säga att ordet världsmusik är ett sätt att beskriva en väldigt bred genre inom musiken. Det handlar nämligen mycket om hur lyssnaren upplever musiken. Olika personer kan alltså använda begreppet till att beskriva helt olika låtar.

I samband med att internet har de geografiska gränserna dessutom förändrats en hel del vilket har gjort det svårare att definiera vad som egentligen går att räkna som världsmusik och inte. Det finns nämligen musik som skapas direkt på internet. Trots att personen framför skärmen befinner sig på en plats brukar internet räknas som en cyberrymd eller virtuell värld.

Etnopop är en musikgenre som definierades som världsmusik i Sverige några år sedan. Idag definieras genren dock inte på samma sätt eftersom den inte är kopplad till en specifik plats. Genren etnopop kan dock förekomma hos bland annat musikaffärer. Folkmusik är också en musikstil som i många länder går att hitta under kategorin världsmusik. De två, folkmusik och världsmusik, har funnits ungefär lika länge. Dock har de båda förändrats en hel del under åren.

Kort sagt kan man säga att världsmusik är olika för alla samtidigt som det är musik som blivit känd över hela världen. Ett sätt att titta på det är att musik som skapades och spelades in i USA ett par decennier sedan och som blev populärt i hela världen är en typ av världsmusik.